Påmelding og program

Påmelding

Se hvem som deltar

Programmet:
Sola kulturhus kl. 09.00 – 15.30

Velkommen
Ole Ueland, ordfører og Ingrid Nordbø, rådmann Sola kommune

Slipp innbyggerne fri, det er vår
Arnt Olav Klippenberg, journalist og kåsør

Velferd er ikke en kommunal oppgave
Lise Uhre Pless, Sekretariatschef for Byråds og Ledelsesekreteriatet i Århus kommune.

Innbyggerinvolvering i Asker kommune
Lars Bjerke, rådmann Asker kommune

Den Digitale kommunen, betydning det får for innbyggerne og hvordan det utfordrer offentlig sektor
Kjetil Århus, direktør digitalisering og innovasjon Bergen kommune.

Grenseoverskridende innovasjon
Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim, postdoktor Handelshøgskolen Universitetet i Stavanger

Inspirasjonstorget
Vi deler innovasjoner i offentlig sektor

Når vi skal skape løsninger sammen
Panelsamtale mellom Torill Lende Fjermestad rådmann Klepp kommune, Janne Stangeland Rege politiker Sola kommune, Eli Sirnes Willumsen, kommuneplanlegger Stavanger kommune og Steinar Dørmænen innbygger Time kommune.
Debattleder: John Gunnar Skien, kommunikasjonssjef Fylkesmannen i Rogaland

Tydelig og modig lederskap for å nå våre mål
Gjert Ingebrigtsen, trener og far

Pris for konferansen: kr. 800,-

Påmeldingen din blir registrert hos KS Rogaland og du vil få en bekreftelse på at du er påmeldt.