Om oss

Innovasjonskonferansen startet for seks år siden som et samarbeid mellom Time kommune, Sola kommune og KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon). Målet var å skape en møteplass for kunnskapsdeling, inspirasjon og nettverksbygging i en region som har utmerket seg spesielt for å være framtidsrettet.

Konferansen har i løpet av årene vokst, og har etter hvert blitt et viktig samlingspunkt for ledere, politikere og ansatte i kommunene som er opptatt av innovasjon og nyskaping.

Arrangementskomiteen for årets konferanse er:

Sigrund Haaland, Sola kommune, leder av arrangementskomiteen

Reidun Vigdel Ølberg, Sola Kommune

Anita Bakkland Helgesen, Stavanger kommune

Pamela Sudmann, Time kommune

Sævar Solheim, Karmøy kommune

Egil Svela, Universitetet i Stavanger

Jan Petter Stangeland, Fylkesmannen

Elin Wetås Jara, KS

Leni Tande, KS