Inspirasjonstorg med inspirasjonsdialog

I programmet er det satt av 60 minutter til inspirasjonstorget og inspirasjonsdialogen. Som deltaker har du anledning til å velge seks av 13 spennende prosjekter som de ønsker å høre om, eller kombinere med workshop. Bruk tiden godt og velg deg gjerne ut noen favoritter på forhånd.

INSPIRASJONSTORG – er en blanding av «speed dating og gallery walk». Hver presentasjon varer i 8 minutter.

Velg blant 13 prosjekter:

 1. Dypere læring med digital støtte – erfaringer fra å endre pedagogisk praksis i skolen, Karmøy kommune. Kontaktpersoner: Elisabet Staurland Ilstad
 2. Digital telling i barnehage – prosjekt i regi av Digi Rogaland i samarbeid med Klepp kommune. Kontaktperson: Anja Kleppe Lyngra
 3. SmartJournal – bedre tannhelse for sykehjems-pasienter, Tannhelse Rogaland. Kontaktpersoner: Linda Næss og Vibeke Hervik Bull
 4. Bruk av spill (gaming literacy) i undervisning – Revheim skole. Kontaktperson: John Arne Gaard Nilsen
 5. Forskningsprosjekt QUALinCLINstud – ny kunnskap om sammenhengen mellom kvalitet i praksisstudier i sykepleie. Kontaktperson: Kristin Laugaland
 6. Samskaping – hva samskaping krever av de ansatte i kommunen, politikerne og innbyggerne. Stavanger kommune. Kontaktperson: Eli Sirnes Willumsen
 7. Mer frivillighet og glede på sykehjemmene – Time kommune. Kontaktperson: Anita Morales Stokdal
 8. Seniortråkk-appen – folkehelseprosjekt med fokus på medvirkning og innbyggerinvolvering. Tysvær kommune. Kontaktperson: Ann-Kristin Berge Dahle
 9. Aktiv i karmøy – webløsning som samler tilbudet fra frivillige lag og organisasjoner. Karmøy kommune. Kontaktperson: Eva Iris Eyjoldsottir
 10. Fra folkehelseprofil til action – om prosess og involvering. Time kommune. Kontaktperson: Anne Reidun Garpestad
 11. Book en saksbehandler – like lett som å bestille firsør- eller tannlegetime. Sola kommune. Kontaktperson: Karoline Lext
 12. Innsida ut – digialte løsninger i Hå kommune gjør det enklere for innbyggerne å bestille tjenester og løse ulike oppgaver. Kontaktperson: Hilde Eidså Bjorland
 13. Laserskannere – nye bruksområder. I Sandnes kommune samler de inn data med høy nøyaktighet, som kan kobles sammen med planer og nye modeller. Kontaktperson: Trond Arthur Vatsvåg

I tillegg til inspirasjonstorg kan du velge å delta på workshop og INSPIRASJONSDIALOG. Workshopene varer i 30 minutter («Prototype en kommunal tjeneste på en halvtime» og «Prøv den norske versjonen av gevinstrealiseringsspillet fra København kommune») eller 60 minutt («Nye muligheter for følgekommuner i Innovasjons-partnerskap, sommeren 2019»). Her er det begrenset antall plasser. Husk å reservere plass når du registrerer deg.

1. Prototype en kommunal tjeneste på en halvtime (30 min.)

Alt kan prototypes. Få en rask innføring i nyttige teknikker som du kan bruke i aWrbeidshverdagen din, for å forbedre de kommunale tjenestene. Med prototype som metode får du svar på om du er på riktig vei.

Harald Sævareid og Lene Klovning Jørpeland (fra Stavanger kommune og Smartbyen) servere ferske erfaringer og metoder fra samskapingsskolen de nylig arrangerte for ansatte i kommunen.

2. Prøv den norsk versjon av gevinstrealiseringsspillet fra København kommune (30 min.)

Dette spillet setter oss i stand til:

– å kvalifisere ideer som dukker opp

– å visuelt drive prosessene fremover

– å synliggjøre gevinstene

Et kinderegg for kommunene. Therese Selvig presenterer og demonstrert spillet sammen med spill-ledere fra Sola kommune.

3. Nye muligheter for følgekommuner i Innovasjons-partnerskap, sommeren 2019 (60 min.)

Kommuner, innbyggere, frivillig sektor og næringsliv bør gå sammen om å utforme framtidas kommune. Lær mer om hvordan du og din kommune kan involvere og mobilisere samfunnets ressurser på nye måter. Dette kan også være grunnlag for kobling direkte mot innovative bedrifter som Innovasjon Norge har kontakt med.

Kontaktperson: Ragnhild Espeland