Innovasjonskonferansen i Rogaland er en årlig konferanse for ansatte i kommuner, utdanningsinstitusjoner og næringsliv i hele regionen.

Målet er å sette innovasjon i det offentlige på dagsorden og gi inspirasjon til å utvikle sektoren.

Konferansen er et samarbeid mellom KS, Fylkesmannen i Rogaland, Universitetet i Stavanger, Time kommune og Sola kommune.